Voorwoord

Naomi zei; “De hand van de Heere is tegen mij uitgestrekt.Toen begonnen zij opnieuw luid te huilen. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Ruth klampte zich aan haar vast. Daarom zei zij: Zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en naar haar goden. Keer ook terug, je schoonzuster achterna. Maar Ruth zei: Dring er bij mij niet langer op aan u te verlaten en terug te gaan, bij u vandaan. Want waar u heen gaat, zal ik ook gaan, en waar u overnacht, zal ik overnachten. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar u sterft, zal ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De Heere mag zo en nog veel erger doen: voorzeker, alleen de dood zal scheiding maken tussen mij en u”. (Ruth 1:13b-17)

Bent u een Orpa of een Ruth? Die vraag zal voor u duidelijker worden in het verloop van dit boek.

Na de vele roepstemmen die ik in mijn leven al had gehad, heeft God de tijd van 3 jaar lichamelijke ziekte moeten gebruiken, zodat ik mijn knieën wilde buigen voor Hem. Vooral moeten gebruiken, omdat ik dacht God niet nodig te hebben.

Na een knieoperatie, met langdurig herstel, liep ik ook een hernia op. Ik had 24 uur per dag pijn en na 10 maanden was ik zowel lichamelijk als geestelijk ‘gebroken’.

Toen ik, toch nog onverwachts, opgenomen werd voor 5 dagen volledige rust en zware medicatie, besefte ik meteen dat dit niet voor niets was. God zette mij op 5 april 2012 letterlijk stil, aan Hem alle eer! Een dag voor mijn 34ste verjaardag veranderde het beetje religie wat ik had, in een relatie met God!   (Toen nog niet wetende dat het uiteindelijk in totaal 6 jaar zou gaan duren met nog eens 2 hernia`s en 5 maanden revalidatie. Maar die tijd heb ik heel anders beleefd als voor mijn bekering. Daarvoor zat ik enorm in de slachtofferrol, daarna deed ik alles met God.)

Mijn vrouw nam toen de Bijbel mee naar het ziekenhuis met de woorden van; “zo, nu heb je geen smoesjes meer en tijd genoeg om hierin te lezen.” Daar had ze mij al vaak toe aangespoord, maar ik leefde ver bij God vandaan en Bijbellezen deed ik nog amper, laat staan bidden.

Mijn zus gaf mij het boekje; ‘Ja, kom binnen Heer’ van Annie Berends. Een boekje dat er over gaat dat God overal bij moet kunnen zijn met alles wat je doet in je leven. Het verlangen groeide om God overal in te betrekken. Zonder Hem kon en kan ik tenslotte niks! En dat besef kwam hard binnen. In het weekend na de opname, het was toen Pasen, kreeg ik op een gegeven moment vanuit mijn bed een heel sterk beeld van Jezus aan het kruis. Zomaar, tussen de wolken. In mijn hoofd klonk alleen maar; ‘ook voor jou.’ In die dagen ben ik gaan beseffen dat God wilde dat ik een keus ging maken. Een keus voor Hem, Hem laten regeren over alles wat je doet. Zoals ik toen leefde kon ik niet verder, ik had God nodig! God wilde dat ik mij zou bekeren tot Hem! Ik heb toen ook heel bewust die keus gemaakt.

De dagen van rust en medicatie hielpen niet en ik werd op de wachtlijst gezet voor een operatie. Die mocht ik thuis afwachten en dat werden 2 ‘zware weken’ met veel aanvechtingen en mijzelf zien in Zijn licht als een zondaar. Maar op grond van Gods woord mocht ik ook tot het geloof komen dat Jezus ook voor mijn zonden aan het kruis heeft gehangen, dat mijn schuld betaald was en is door Zijn bloed!

Vóór die tijd had ik nog nooit last gehad van de duivel, maar nu God zó met mij bezig was zat die boven op mijn nek. Ik had God zó gebeden om een teken, zodat ik zeker zou weten dat het niet van mijzelf was, ik worstelde met geloofszekerheid. En het teken waar ik zó om gebeden had dat kwam er! Na 2 weken kon ik geopereerd worden en toen ik lag te wachten, om naar de operatiekamer gebracht te worden riep er een zuster naar mij, nadat ze wat genoteerd had; “ik heb je naam in het grote boek geschreven”. Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en begrepen meteen dat dit mijn gebedsverhoring was! God gebruikte die zuster om mij een bevestiging te geven! Achteraf zei ze, toen ze mijn verhaal hoorde, dat ze het heel onbewust had gezegd. Voor mij was het God Zelf Die via haar tot mij sprak. Ik had dit na 2 weken strijd zo nodig. God gaf mij geloofszekerheid op Zijn tijd, Hem alle eer!

Na de operatie was de pijn nog heftiger dan daarvoor. Vanwege de 10 maanden verkrampte spieren hadden ze klemmen moeten plaatsen om te kunnen opereren. Dit was zeer pijnlijk, maar met het besef wat Jezus voor mij geleden heeft viel dit in het niet en kon ik het dragen.

In de maanden na mijn operatie lag ik op een bed in de huiskamer en ben ik veel gaan lezen en onderzoeken. Ik wilde tenslotte alles van mijn Heiland en Verlosser weten! De Bijbel ging voor mij spreken en God liet mij zoveel zien dat het bij mij wel eens duizelde en ik diverse keren heb gebeden of God mij in deze dingen met rust wilde laten. “Laat mij lekker mijn werk doen en voor mijn gezin zorgen” bad ik dan, maar God wilde dat ik ging onderzoeken. Ik ben een keer gestopt, maar na al een aantal weken hield ik het niet meer uit. En dan te bedenken dat ik in mijn leven voor mijn bekering nog nooit een boek had gelezen, nu at ik ze bijna op.

Die periode van een paar maanden op bed is een zeer gezegende tijd geweest, maar God heeft mij ook in die tijd wat laten zien waarvan ik nu weet wat ik ermee moet doen. Het leek alsof ik in een donkere ruimte stond en dat God het licht aanzette, een paar weken lang. In die ruimte stond een ‘maquette’ waar ik naar mocht kijken, totdat het licht weer uit ging en God zei; “zo, nu weet je het en nu moet je er wat mee gaan doen.”

Met alles wat ik daarna las en onderzocht werd ik steeds weer bevestigd in wat God mij had laten zien. Deze ‘maquette’ was de vervangingstheologie, of ook wel vervangingsleer genoemd, waarvan ik tot op dat moment niet eens wist dat het bestond, laat staan wat het inhield. Ook kom ik er steeds meer achter dat de meeste christelijke mensen ook niet eens weten wat de vervangingsleer is, terwijl dit allesbepalend is geweest voor het huidige christendom.

Door de brief aan de Romeinen en dan met name hoofdstuk 11, heeft God mij zoveel verduidelijkt  bij bepaalde leringen. Maar ook door alle informatie op Bijbelstudies en door diverse sprekers. Door de vele informatie in tijdschriften, kranten, boeken, website`s, …..enz. Maar ook door alle ontmoetingen en gesprekken met medegelovigen kreeg ik het op mijn hart om dit boek te schrijven over alle ontdekkingen. Zodat ik, zo duidelijk mogelijk, door kan geven wat God mij heeft laten zien. Dit kan voor de één best schokkend zijn en voor de ander een bevestiging of eye-opener, maar alles in dit boek is gebaseerd op Gods woord en geschiedkundige feiten.

Als ik het in dit boek over ‘de kerk’ heb dan bedoel ik de kerk als begrip, als het instituut. Het algemene woord van het christendom; ‘de kerk’.

Als ik bepaalde leerstellingen van de kerk behandel dan kan het op u overkomen als kwetsend. Dat is zeker niet mijn intentie, maar ik wil u wel wakker schudden! Ook ben ik mij ervan bewust dat de kerk of het christendom ook veel goeds doet en deed. We hebben een geschiedenis van 2000 jaar achter ons waar we een hoop van kunnen leren. En op grond van Gods woord valt er dan ook een hoop te leren. We zullen nooit uitgeleerd zijn! Het is een boek bedoeld om na te gaan denken, om te onderzoeken.

De teksten die aangehaald worden komen uit de HSV (tenzij anders vermeld), maar leg gerust uw eigen Bijbel(vertaling) ernaast.

Ik bid u Gods zegen toe in het lezen van dit boek, maar vooral in het onderzoeken van Zijn woord,

Michiel de Bruin